කල්පනාවෙන් හා ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්න

Blog Mar 23, 2020

ඇදිරිනීතිය  ක්‍රියාත්මක  කාලය ගතකිරීම  අපට යම් අපහසුවක්  විය හැක..එහෙත් එය මේ අර්බුදයෙන් මිදීමට අත්‍යාවශ්‍ය  සාධකයක් වනවා. එය අලුත් අත්දැකීමක් හා අවස්ථාවක්  කර ගන්න.. ඔබේ බුද්ධිය හා දැනුම වැඩි දියුණුවට  හා පොතපත කියවීමට මෙන්ම, ඔබේ ආදරණීයන් සමග එක් වී  ඔවුන් සමග ආදරයෙන් කාලය ගත කිරීමට  වැනි  කටයුතුවලට ... ඔබේ නිවස හා අවට පිරිසිදු  කොට සනීපාරක්ෂාව  තහවුරු කිරීම, භවනාකිරීම,  විනෝදවීම,  ආහාර සැකසීම,  මැහුම් ගෙතුම් කිරීම, ව්‍යායම් කිරිම වැනි දේවලට යොමු වීමෙන් ඔබට වඩාත් මානසික සුවයක් ගෙන ඒවි. අපේ වේගකාරි ජීවිතයට යම් විරාමයක් ලබා අපේ ජීවිත දෙස හොදින් සිතාබලන්නට මේ ලැබූ අවස්ථාවක්  කර ගන්න..
සතුටින් හා ප්‍රවේසමෙන්  ඉන්න..
කල්පනාවෙන් හා ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්න
සියල්ල යහපත් වේවි ..