මම ලෝභ නැතිව සියළු දෙනාට ගරු කරනවා ඒවගේම ආණ්ඩුවට මගේ උපරිම සහය

Blog Mar 26, 2020
මම ලෝභ නැතිව සියළු දෙනාට ගරු කරනවා ඒවගේම ආණ්ඩුවට මගේ උපරිම සහය

මම ලෝභ නැතිව සියළු දෙනාට ගරු කරනවා ඒවගේම ආණ්ඩුවට මගේ උපරිම සහය Like us : Breaking.lk

Posted by Breaking.lk on Thursday, March 26, 2020


I am hereby writing to appeal to you all for your consideration in providing some form of relief in the way of discounted rates for telephone calls and free internet data for your Customers, the general public, at a time when the Government is requesting them to remain indoors and work from home in an effort to combat the deadly Corona virus. This will encourage our citizens to enhance knowledge, stay in touch with loved ones and most importantly remain isolated.
It is incumbent upon service providers to step in and assist zealously at a time of unprecedented national/global crisis. It is a civic responsibility. An altruistic deed of this nature will garner customer loyalty and serve your esteemed establishment well in the post Corona era.

අපි සියලු දෙනා දන්නා ලෙස මෙම වසංගත තත්වයෙන් ආරක්ෂා  වීමට  මහජනතාවට නිවෙස් වල සිටින ලෙසත් ඔවුන්ගේ සේවා කටයුතු හැකිතරම්  නිවෙස්වල සිට කරන ලෙසත් උපදෙස් දී තිබෙනවා.. මෙම අවස්ථාවේ සාමන්‍ය ජනයා විවිධ ආර්ථික හා මානසික අපහසුකම් වලට ලක් වී තිබෙනවා.. මෙවන් අවස්ථාවකදී ඔබගේ පාරිභෝගිකයන්ට හා සාමාන්‍ය මහ ජනතාවට මේ දුෂ්කර මොහොතේ ඔවුන්ගේ දුරකථන  හා දත්ත භාවිතයන් සදහා  යම් සහන ගාස්තු, ගෙවීමේ ක්‍රම හා වට්ටම් ඔබට ලබා දෙන ලෙස මා  ඔබලාගෙන් ආයාචනා  කරනවා...එය මෙම මාරාන්තික කොරෝනා වසංගතයට එරෙහිව රජය හා ජනතාව ගෙන යන සටනට මහත් ආධාරයක් හා පිටුවහලක් ව්ම අනිවාර්යයි . මේ මගින් අපේ ජනතාවට සිය ආදරනීයන් සමග භෞතිකව දුරස්ථභාවයකින් කටයුතු කොට සනීපාරක්ෂකව ඉලෙක්ට්‍රොනික  ලෙස සමීපවීමට මහගු පිටුවහලක් වනු ඇත..

මෙවැනි අනපේක්ෂිත ජාතික මෙන්ම ගෝලීය විපත් සහිත  අර්බුදයකදී  ඔබලා වැනි ඉලෙක්ට්‍රොනික  සන්නිවේදන  සේවා සපයන්නන් මෙවැනි උතුම්  සමාජ සත්කාරයනට දායක වීම     අගය කලයුතු සමාජ වගකිමක් ලෙස ඔබ සලකන බව අප  හැමවිටම විශ්වාස  කරනවා.. මෙවැනි.සමාජ  වගකීම්වල නිරත වීම තුලින් ඔබේ සමාගම් සමග ඇතිවන ආදරණීය බැදීම  මෙම අර්බුද  ජයගෙන බිහිවන යහපත් කාලපරිච්ඡේදය තුල ඔබගේ ගෞරවනීය ආයතනවල දියුණුවට අත්‍යාවශ්‍ය  වනු ඇති බව්  අපගේ විශ්වාසයයි ...

සැමට ජය...