සෑම කලු වලාවකම රීදී රේඛාවක් තිබෙනවා

Blog Mar 24, 2020

කොරොනා වෛරසය දෙස අප බොහෝ දෙනා දකින්නේ භයානක වසංගතයක් ලෙසයි..එහි සත්‍යයක්  තිබෙනවා..ඒ වගේම සමහරු මේ අර්බුදය  දකින්නේ ලෝක  විනාශය ලෙසයි. සෑම කලු වලාවකම රීදී රේඛාවක් තිබෙනවා වගේ, මේ අර්බුදයත් අපට විශාල අවස්ථා  නිර්මාණය කරනවා. ඒ  අපගේ අතීතය ආවර්ජනය කොට අපගේ අඩුපාඩු හා වැරදි නිවැරදි කරගන්නටයි. මානව වර්ගයා විසින් සවභාව ධර්මයේ දායාදයන් අප විසින් තිරසර නොවන  ලෙස භාවිතකරමින්, විනාශ කරමින් සිටින අතර මේ මිහිතලය සුවපත් කරන්නට ශතක ගණනාවක්  ගත වේවි. අප විසින් කුල මල, ජාති,  ආගමික , සමාජ හා මූල්‍ය  ලෙස නිර්මාණය කර ඇති මට්ට්ම හුදෙක් තාවකාලික හා අනවශ්‍ය  දේ බවට මෙම වෛරස් අර්බුදය  අපට සිහිපත්කර දී තිබෙනවා..ජිවිතය ඉතා කෙටි බව අප තේරුම් ගත යුතුයි. අප එකිනෙකාට කාරුණික විය යුතුයි. ආදරය කල යුතුයි.  අවසානයේදී අප සියලු දෙනා සමාන බව මේ අර්බුදය  අපට පැහැදිලි  කර දී තිබෙනවා.. සැමදෙනා  සමග ව්
එකමුතුව, .නීරෝගීව,  ආරක්ෂාකාරීව හා  සතුටින් ගතකරන්න ආශිර්වාද  වේවා